Rekonstrukce tančírny

Na obnovu Tančírny byl vypracován projekt, jehož cílem byla komplexní rekonstrukce historické budovy Tančírny, vybudování zázemí pro turisty a cykloturisty a dále zpřístupnění historie a současnosti Rychlebských hor a samotné Tančírny. Realizací projektu došlo k obnově a modernizaci zdevastovaných částí budovy secesní Tančírny. Z hlediska dispozičního uspořádání slouží dvoupodlažní objekt jako stálá expozice historie a současnosti objektu, Račího údolí a Rychlebských hor. 

V přízemí je umístěno zázemí pro turisty, info centrum, kavárna a hygienické a technické zázemí. Stávající objem budovy je zachován, včetně vnitřního uspořádání. Stávající historická dochovaná tesařská konstrukce s výzdobnými řezbami byla v maximální míře zachována a případně citlivě doplněna.  Střecha objektu zůstala nečleněna bez vikýřů, pouze ke komínu bylo osazeno střešní okno. Střešní krytina byla rekonstruována a doplněna v původním materiálu (plech). Štíty byly rekonstruovány a doplněny. Tesařské konstrukce byly upraveny a doplněny dřevěnými obklady a řezbami. Okna a dveře byla rovněž rekonstruována a doplněna chybějícími prvky a zasklením. Případné chybějící části byly doplněny kopiemi. Bylo doplněno chybějící venkovní schodiště s předním vstupem a zadní zděná část s bočním vstupem a pomocným schodištěm. 

Celý prostor sálu Tančírny ve 2. np je zastropen stlačenou valenou klenbou, obloženou prkny, připevněnou ke krovu. Strop nad přízemím je trámový, stejně tak jako nový strop a krov zadního traktu. Objekt je vytápěn teplovodním podlahovým topením napojeným na tepelné čerpadlo země – voda kombinovaným s elektrokotlem. Budova Tančírny je napojena na veřejnou sít’ NN a vodovodu. Pitná voda je odebírána z nové studny a likvidace splaškových vod je prováděna v DČOV s přepadem do přilehlé vodoteče. Součástí projektu jsou komunikace a terénní úpravy parkoviště pro 12 míst (8 běžných a 4 imobilní) a chodníku kolem objektu. 1.np je řešeno jako bezbariérové. Přístupné je vyrovnávací rampou před vstupem do přízemí. 

Tančírna v rámci interaktivní expozice prezentuje Rychlebské hory jako celek (regionální fauna, flóra, geologie) dále také historii Tančírny samotné, která je v daném regionu potažmo v Olomouckém kraji jedinečná.

Podobu plánů rekonstrukce Tančírny si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

Kontakty

Tančírna v Račím údolí
"Srdce Rychlebských hor"

Javorník 790 70

mail: tancirna@bernartice.eu

Nájmy prostor Tančírny

mail: tancirna@bernartice.eu